“SNL” پس از باطل شدن حضور مورگان والن ، تیموتی چلامت را به عنوان میزبان در دسامبر برمی گرداند


“Saturday Night Live” فرصتی دوم به خواننده کانتری مورگان والن می دهد.

پس از لغو حضور برنامه ریزی شده در ماه اکتبر پس از پخش فیلم های مهمانی والن و بوسیدن طرفداران بدون ماسک ، والن به عنوان مهمان موسیقی در 5 دسامبر با میزبان جیسون بیتمن تنظیم شد.

NBC همچنین اعلام کرد که در تاریخ 12 دسامبر ، تیموتی چلامت به همراه مهمان موسیقی Bruce Springsteen و E Street Band میزبان آن خواهند بود. Kristen Wiig و Dua Lipa از 19 دسامبر در مرحله SNL شرکت می کنند.

باز هم هست…
منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>