کاربرد ورق گالوانیزه کیلویی خرید ورق گالوانیزه کیلویی آهن حامی

چون همین ورق در ضخامت های بالا خاصیت ضد انفجار پیدا میکند.به این علت به آن آهن شفاف هم می گویند. ممکن است پاره ای عجیب به نظر برسد اما به جهت ساختن سقف یک ساختمان نیز می‌توان از محصولات گالوانیزه به کارگیری کرد. در حقیقت، سبک بودن ورق گالوانیزه یک دلیل کلیدی برای کاربردشان … ادامه