6 روش مقاوم سازی ساختمان + روش ها ، راهکارها و لیست قیمت اجرا

آقای یوسفی ادامه داد: در سال ۹۹ از تعدادی ردیفی که در بخش رویکرد روستایی اعتبار اخذ کردند، ردیف میزان دارایی شیوه روستایی نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان بود اصلی توصیه مجلس به پنج هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد و نزدیک به ۱۷۰۰ میلیارد تومان هم در تبصره ۱۴ از محرومیت زدایی به بخش راه روستایی اختصاص دادیم و نزدیک به هزار میلیارد تومان هم قیر اختصاص پیدا کرد به این معنی که در مجموع حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان شد. عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در سرزمین ۲۰۸ هزار کیلومتر روش روستایی داریم که روش های در میان مزارع را هم شامل می شود ولی ۱۳۲ هزار کیلومتر منش روستایی داریم که روستاهای بالای ۲۰ خانوار هستند که از این میزان حدود ۳۵ هزار km برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار بایستی احداث رویه انجام دهیم که بر پایه برآورد، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. آقای نیکزاد گفت: در اجرای طرح هادی سه هزار میلیارد تومان قیر بدون‌پول و ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق در اختیار روستاها قرار می دهیم و همینطور در ۴۷۰۰ قریه اجرای طرح هادی در سطح مملکت انجام می شود . آقای اکبر نیکزادادامه داد: طبق قانون جهش تولید مسکن بایستی سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود که از همین تعداد 200 هزار واحد سهم روستاهاست بنابراین چنانچه بتوانیم همین روند را ادامه دهیم می توانیم در سال 1410 جشن مقاوم سازی تمام واحدهای مسکونی روستایی را بگیریم اما انجام آن در اواخر فعالیت پاره ای سخت میباشد چون در روستاها افرادی که شرایط مالی خوبی داشتند در تجدید ها پیشرو بودند اما بیشتر افرادی که باقی ماندند به لحاظ مالی ضعیف هستند که حمایت های دولت در پرداخت تسهیلات مناسب بها و دستگاه های حمایتی را ایجاب می کند . زیرا هزینه های ایجاد در آبادی و شهر برابر شده است و همینطور در ضابطه جهش ساخت مسکن مقرر شد فعالیت سرعت بگیرد و ما اولی توشه در کمیسیون تلفیق سال پیشین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مساوی ۲۰ % از تسهیلات پرداختی سالانه خزانه ها را مصوب کردیم که در قانون جهش ایجاد مسکن دیده شد اما در کارایی انجام نشد زیرا نتورک بانکی عشق به پرداخت مدیون با بهره ذیل و دوره مقاوم سازی ضد زلزله بازپرداخت بسیار ندارد. نائب رئیس ایجاد و نگهداری از منش های فرعی و روستایی سازمان راهداری مرزو بوم گفت: ما در سال روان ۱۳۰۰ میلیارد تومان قیر به جهت راه و روش های روستایی و فرعی یعنی حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای احداث منش های روستایی و ۶۰۰ میلیارد تومان هم برای نگهداری و روکش روش های روستایی و فرعی داشتیم و یکی از از مشکلات همین بود که در قانون، دارایی مشروط به اضافی فروش نفت شده بود که به آبان رسید و اکثر وقت کاری که در شروع سال و نهایت در مهر می توانستیم اکثری از راهها را آسفالت کنیم از میان رفت.

حتما بخوانید:
تنوع فقط برای تنوع با عبور قلم به مارک مالکین راه اندازی شد