ژنیکوماستی و راه حل درمان + علائم و نکات مهم – مجله فیت شیپ

یکی از از مواقعی که در کارکرد کبد تاثیر مستقیم دارااست مصرف بیش از حد الکل است. در بعضی اشخاص ، از فی مابین بردن علت ژنیکوماستی ( نظیر تغییر داروها ، کمتر چربی مازاد بدن یا این که کمتر مصرف الکل ) ؛ کل مواردی است که به جهت ریز شدن بافت بزرگ شده پستان اضطراری است. در مواردی که بزرگی سینه ها ، دارای انقطاع مصرف برهان راستا ای درمان نگردد ؛ دکتر جراحی ژنیکوماستی را پیشنهاد خواهد داد. دارو های رقیق کننده خون نظیر آسپرین مصرف نکنند. در صورتی که تعادل هورمون ها در تن تغییر‌و تحول کند، همین می تواند سبب رویش سینه های مرد شود. ژنیکوماستی در بازه بلوغ معمولا اهمیت بزرگتر شدن پسرها و پایدارتر شدن تراز هورمون آنها برطرف می شود. در مدت زمان بلوغ ، سطح هورمون پسران مختلف است. ژنیکوماستی می تواند ناشی از عدم تعادل در بین هورمون های جنسی تستوسترون و استروژن باشد. سینه های پهناور شده به طور معمول در عرض تعدادی هفته از در میان می روند. وقتی می توان گفت که ورزش به جهت از دربین بردن ژنیکوماستی موثر می باشد که پهناور شدن سینه ناشی از انباشت چربی بوده و یا ژنیکوماستی در گونه خفیف هست که هنوز ترقی چندانی نداشته است. در صورتی که چه پهناور شدن سینه در زنان امری معمولی هست اما تبارک شدن سینه در مردان علامت وجود نوعی بیماری خاص به نام ژنیکوماستی می باشد. نوزادان پسر که به سنین بلوغ میرسند و مردان مسنتر به این دلیل مبتلا ژنیکوماستی می شوند که تغییرات طبیعی در تراز هورمون به وجود میآید، هر تعدادی علل دیگری هم وجود دارد. نارسایی کلیه: تقریبا نیمی از اشخاصی با دیالیز معالجه میشوند، به دلیل تغییرات هورمونی ناشی از نارسایی کلیوی ژنیکوماستی پسر مبتلا ژنیکوماستی میشوند. ژنیکوماستی در نوزادی: بیش از نیمی از نوزادان پسر به عامل تاثیرات هورمون استروژن مادر مهم ژنیکوماستی متولد میشوند. بیش تر وزن یکی از دلایل بخش اعظم ژنیکوماستی هست ، به این استدلال که می تواند تراز استروژن را افزایش دهد و منجر رویش بافت پستان شود. همین به این ادله است که اضافه وزن می تواند مرحله استروژن را ارتقاء دهد که می تواند باعث رویش بافت سینه شود.

حتما بخوانید:
کاندیدای مناسب عمل ژنیکوماستی چه کسانی هستند ؟