همین مورد قضیه منجر این میشود که علاقهمندان به صنعت تیونینگ به سراغ استفاده از هدرز که در واقع یک منیفولد (چند راهی) است که به خروج سرعت بالا و مالامال فشار گازهای سوخته شده حاصل از احتراق امداد می رساند، بروند. بایستی بگوییم هدرز در واقع یک منیفولد (چند راهه) خروجی بازنگری شده میباشد که بر اساس اصول دانش مکانیک سیالات صورت گرفته و به نحو دقیقی ساخته شده است. هدرز واژه ای که دربین ماشین باز ها شنیده می‌شود البته اطلاعات دوچندان و دقیقی درباره آن بین عموم وجود ندارد. نکته حساس و پیچیده ای که مهندسان در طراحی مهم آن مواجه هستند، این هست که گاز خروجی موتور که حاصل از احتراق در درون سیلندر میباشد در کل مدت یکسان نبوده به این معنا که شتاب ، فشار و دمای آن تابع وضعیت متغیر است. اگر‌چه طراحی و ساخت این قطعه وضعیت خاصی را میطلبد و فرآیندی وقت گیر و مالامال هزینه دارااست ولی یک عدد از مزایای هدرزها، کارگزاری معمولی آنهاست که به راحتی در هر دکان مکانیکی یا اگزوز سازی قابل انجام است. به هر رخ باید گفت هدرزهای دست سازی که اکثر زمان ها به وسیله مکانیک های سنتی یا بعضی از صاحبین دکان های اگزوز سازی ساخته می شوند به هیچ عنوان عملکرد هدرزهای فن ای را که بر مبنا اصول علمی صورت می گیرند را ندارند و به کارگیری از آن ها در بخش اعظمی موارد، به ارتقا مصرف سوخت سبب میشوند. به هر صورت باید گفت هدرزهای دست سازی که اکثر زمان ها به وسیله مکانیک های سنتی یا بعضی از صاحبین مغازه های اگزوز سازی ساخته می شوند به هیچ عنوان عملکرد هدرزهای حرفه ای را که بر شالوده اصول علمی شکل می گیرند را ندارند و به کارگیری از آن ها در اکثری موارد،به ارتقا مصرف سوخت سبب میشوند.یکی دیگر از مزایایی استفاده از هدرز ،تاثیر قلیل آن بر صدای تولیدی پیشرانه و سیستم اگزوز است.به عبارت دیگر در صورتی خواستار تقویت پیشرانه خودروی خویش و کاستن از مقدار مصرف سوخت سوای تولید سر و صدای بخش اعظم می‌باشید ، کارگزاری هدرز یکی از بهترین گزینش ها خواهد بود.در واقع بخش زیاد زیادی از صدای تولیدی پیشرانه به وسیله تیم اگزوز (لوله ها و مرجع های اگزوز) منتشر میشود. در واقع پس از مدلسازی ظاهری لوله ها، باز‌نگری دینامیکی جریان سیال موجود در لوله انجام می پذیرد و همگی متغیر های مفید در خوی سیال، فارغ از به کارگیری از ابزار های گوناگون قابل میزان گیری هستند. هدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی مخصوص بفرد در لحاظ گرفته شده تا فورا پس از اشتعال و بالاآمدن پیستون در سیلندر،گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت موجود در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون شده و نسبت به مانیفلد چدنی معمولی،این کار سریعتر و آسانتر انجام می شود که البته در خنکسازی موتور هم بی تاثیر نیست. در چرخه موتورهای درونسوز پس از جرم و احتراق عمل تخلیه که خروج دود و هوا از سیلندر هست شکل می‌گیرد . با دقت به نحوه کارکرد و احتراق سوخت باطن موتور ، می دانیم دودی که در اثر احتراق در سیلندر حاصل می شود می بایست از موتور بیرون شود تا موتور مهیا احتراق دوباره سوخت شود و عدم خروج تمام دود از موتور باعث می شود تا کارکرد موتور بازدهی پایینی داشته باشد و از قدرت موتور کاسته شده و مصرف سوخت هم بیشتر شود. همین قطعه جایگیزین منیفولد (منیفول) چدنی فابریک موتور شده و به سبب طراحی خوب تر خویش , موجب افزایش کارایی , استارت تیوفایو بهبود توان خروجی پیشرانه و کمتر مصرف سوخت می شود . اصطکاک کاهش و ارتقاء اقتدار پیشرانه در دورهای پایین، می تواند در کمتر مصرف سوخت هم موثر باشد هدرز مربوط به نصیب موتور اتومبیل است هدرز نیز مثل منیفولد خروجی فابریک ماشین اساسی جای سنسور اکسیژن بوده و به راحتی و بدون هیچ دردسری میتوانید آن را پیچ به پیچ کارگزاری نمایید. لذا رخ 1، مربوط به یک هدرز از دسته 1-2-4 می باشد. هدرز اصلی طراحی خاصی می باشد و باید تراز آن در داخل کاملا صاف و صیقلی باشد ، چرا که وجود زبری در مرحله سبب ساز ممانعت در خروج گاز ها خواهد شد . یک خلل دیگر هم وجود دارااست در دوران خروج گاز ها از لوله اولیه هدرز و ورود اون ها به قسمت دوم لوله اساسی یک افزایش قطر روبرو هستیم. همین تولیدکننده هدرز ماشین در جواب به همین نگرش که برخی تصور دارا‌هستند اهمیت به کارگیری از هدرز خروج دود اهمیت کمتر مواجه میشود، تاکید کرد: کمتر سرعت خروج دود اهمیت نصب هدرز درستی ندارد؛ برای مثال یک لوله صاف را در نظر بگیرید که داخل آن خالی است، اما همین لوله را اهمیت کاتالیزوری که درون آن پر است مقایسه کنید.

ایندکسر