نوزادان و نوزاداننیك كرول و لیلی كوونگ در نوزدهم نوامبر در بیگ سور كالیفرنیا ازدواج كردند. کرول ستاره و خالق مشترک “دهان بزرگ” است. Kuong یک هنرمند منظره و بنیانگذار باغهای آزادی است. مت پولک و دوین کیدل در تاریخ 20 نوامبر در پراوینستاون ، ماساچوست ازدواج کردند. پولک نماینده مطبوعات تئاتر و فیلم / تلویزیون و رئیس Polk & Co است. […]


منبع: yad-khabar.ir

حتما بخوانید:
لیست های پایان سال Spopafy توسط Bad Bunny ، The Weeknd تکمیل شده است