متن و حاشیه اکران فیلم ۲۸۸۸ درباره قهرمان ناشناخته دفاعمقدس شیراز – ایرنا

بیش از آنکه به جهت شانس بد رحیم دل بسوزانیم، سردرگم میشویم که چرا بایستی او، بلافاصله به دلاور تبدیل گردد که بعد، به او مشکوک شوند؟ اگر فیلمهای او جواز می‌گیرد لابد ایشان سَر و سِری حساس کارداران حکومتی دارد و گرنه چرا باید فیلمهای او برخلاف دیگر فیلمسازان مخالف، به راحتی مجوز بگیرد. هیچ کس از رحیم این سوال واضح را نمی پرسد: اگر او می خواست شهروند مهربانی باشد، چرا کیف پیدا شده را به راحتی در ایستگاه پلیس تحویل نداد؟ فیلم ساده و تقریبا اهمیت تصویربرداری و روشنایی خاصی که در لابلای همین تمامی ظلمات دارااست و ساخت این پارادوکس نوری فیلم را تاثیر گذار نشان میدهد. جامعه امروز اصلی دقت به این‌که از چه جایی آمده اید و چه کارهایی در زندگی خود انجام داده اید از نحوه یک ترازو دوگانه یا این که شاید یک سری گانه نشان داده میشود. چنانچه عمل درستی انجام داده اید، آیا عالی میباشد که واقعیت را تغییر تحول بدهید و دارای یه خرده بازیگوشی دیگران را متقاعد نمایید که اصالت دارید؟ فرهادی حساس فیلم پهلوان از پتانسیلهای روایتی خود خوب به کارگیری میکند. جذاب آنجاست که مسیر فیلمنامه برای شخصیت، در همینجا میتوانست به پایان رسد و فیلم تمام شود.اما فرهادی دقیقا از همین نقطه، مسیری را طراحی کرده است که موجب شده فیلم دلیر به صریحترین فیلمش تبدیل شود. در ادامه دارای نوشتار نقد فیلم دلیر اصغر فرهادی همراه فیگار بمانید. در فیلم قهرمان همه چیز به قدری محتمل، غریب اما آشنا می باشد که رویدادها از میزان مرغوب بودن قدیمی الگویی برخوردارند. آزاده مسیح زاده یکی از هنرجویان کلاس کارگردانی اصغر فرهادی است. به حیث می‌رسد یکی از از فیلمهای با امسال حساس ساختار نسبتا متناسب، اگرچه کلیشه ای فرهادی است. همچنین، مسئله پسر خردسال رحیم (صالح کریمایی) وجود دارد که حیاتی لکنت و بعضا ناتوانیهای یادگیری نامشخص میباشد و رحیم بر روی صحنه میرود که به روش مشکوکی مشابه تلاشی واضح به جهت جلب نظر اذهان اصغر فرهادی پهلوان صدای عمومی است. رحیم قهرمانِ فیلم پهلوان که شخصی زیاد ساده و حتی گاه سادهلوح می باشد در مسیری قرار می گیرد که بعضی از اشخاص اهمیت مناسب و جایگاههای سیاسی در پی سوءاستفاده از او هستند.

حتما بخوانید:
اگر نقطه میانی اشغال شده باشد