عایق الکتریکی چیست؟

به طور خلاصه کلاس عایق بندی Ⅱ به معنی عایق بندی دوبل حیاتی عایق اولیه و ثانویه است. به طور مثال تجهیزات الکتریکی مانند سوییچ اتوماتیک کمپکت اشنایدر الکتریک در جور حفاظت کلاس عایق بندی Ⅱ قرار می گیرند. در درون گوشه و کنار فلزی عایق بندی فراوان قرار دارد. مشخصه های عایقی عایق بندی زیاد و تکمیلی را بایستی حداقل برابر مشخصه های عایقی عایق بندی شالوده گرفت. درصورتیکه در چکیده کاربرد عایق بندی زیاد امکان پذیر نباشد، عایق بندی تقویت شده به عمل گرفته می شود. به تیتر نمونه ، سیمهای برق اسباب خانگی الکتریکی با عایق پوشانده شده اند. این هادی ها می تواند به عنوان نمونه دو هادی در دسترس تجهیزات برقی یا این که یک هادی در دسترس و یک هادی بیگانه باشد. چنین مسائل سازش شیمیایی بوسیله مدل ها قابل پیش بینی نیست. علاوه بر محافظت در برابر از دست دادن جریان، عایق ها با مقاومت در برابر عبور جریان، جمع میزان خروجی جریان الکتریکی را بهینه تر می کنند. علاوه بر این محفظه ممكن هست تجهیزات برقی را در برابر عامل ها محیطی معینی هم محفوظ نگهدارد. استعمال از تجهیزات کلاس ۲ به این معنی که کاربرد عایق بندی حفاظتی برای تامین حفاظت اساس و حفاظت در برابر اتصالی ایده آل است. به این معنی که به جز عایق بندی نخستین یک عایق دیگر روی دستگاه کشیده شده هست و یا از عایق تقویت شده استعمال می شود. اگر در نقطه ای مقاومت عایقی دیوار و كف از مقادیر جدول کمتر باشد، دیوار و كف هم یک هادی بیگانه به حساب می آید. آن هادی های در دسترس را که در اثر خراب شدن عایق بندی مبنا می توانند نسبت به نیز پتانسیل متفاوتی پیدا کنند، دست‌کم در فاصله دو متری از نیز قرار می عایق الکتریکی چیست کلاس چهارم دهند. ترتيب قرار گیری اجزاء تأسیسات برقی و غیر برقی در محل بهره برداری بایستی همیشگی باشد. همین حفاظت حیاتی عایق کردن محل بهره برداری نسبت به زمین و بدور از يكديگر قراردادن هادی های در دسترس تأمین می شود. کف و دیوارهای محل بهره برداری را نسبت به زمین عایق می کنند. کارایی دی الکتریک عالی به این مفهوم می باشد که به طور معمول به تیتر یک لایه محافظ برای اجزای الکتریکی ظریف در هنگام لحیم کاری و تولید مدار به کارگیری می شود. بدنه خارجی همین تجهیزات به طور معمول روکش پلاستیکی است. در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما عایق برق و گرما است.

حتما بخوانید:
مراحل اجرای سقف شیروانی گرفت