شیر فشار شکن چدنی – قیمت و خرید شیر فشار شکن آب چدنی

به جهت تنظیم فشار آب موجود در همین تجهیزات به شیر فشار شکن نیاز داریم. از این فشارشکن ها برای وقتی که یکی از از آن ها از سیستم خارج و دیگری وارد شود و می خوا‌هیم مسافت ای بینشان نیفتد یا این که به عنوان مثال به جهت هر طبقه در یک ساختمان یکسری طبقه یک مقدار افت فشار احتیاج داریم ، به جهت قرار دادن فشار شکن ها از سیستم موازی بهره می گیریم. کاهش فشار به وسیله دو شیر زمانی سفارش می شود که فشار اولیه 200psi یا بخش اعظم و نسبت کاهش فشار 1 به 4 هست برای مثال کاهش فشار از 250 psi تا 50 psi. شیر هیدرولیک دیپلماتیک عمل تهیه و تنظیم میزان جریان سیال در یک سیستم هیدرولیک را انجام می دهد. شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . از پاراگراف راه و روش حل این مشکلات به عمل بردن پمپ و فشار شکن ها می باشد و پمپ ها وقتی به فعالیت برده می شوند که کمتر فشار سیالات به وجود می آیند و در شکل بالا رفتن فشار بیش از حد گزینش شده از فشار شکن استعمال می شود . این پایلوت به رخ مستقیم شیر آب را به فعالیت میاندازد. اولیه فعالیت به مراد گزینش شیر، اعتنا به مکان بکارگیری از شیر و آگاه بودن از طریقه استفاده از سیال است. به این صورت که افت فشار را فی مابین شیرهای فشارشکن تقسیم می نماییم یا این که در سیستم، فشار شکن را به طور موازی آیتم استفاده قرار می دهیم. در وهله اولیه خرید و تعیین شیر فشار شکن هیدرولیک لازم است که محل به کار گیری از این مدل شیرها و یا روش مصرف جور سیال آن را بدانید و آن گاه پارامترهای دیگر را مد نظر خود قرار دهید. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی شیر فشارشکن آب وب وبسایت خود باشید.

حتما بخوانید:
رژه شکرگذاری 2020 میسی: چگونه متفاوت خواهد بود