شرکت توسعه گردشگری ایران

بهناز بسکی مدیر شورای سیاستگذاری اول همایش و نمایشگاه گردشگری سالم و درختان گردی، گفت: برگزاری همین کنفرانس میتواند به ساخت بستری مناسب برای معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری، آشنایی پزشکان معتبر، بیمارستانها، کلینیکها، هتلها، انجمنها، شرکتها، راهنمایان تور و آژانسهای فعال در زمینه گردشگری سلامت و طبیعت گردی امداد متعددی کند و مشارکت و همکاری همگی عوامل، ضرورتی اجتناب پذیر به جهت پرورش و بسط گردشگری تندرست و فضای سبز گردی در میهن به شمار میآید که در دهههای پیشین خلأ آن به شدت احساس می شود. وی درباره ارزآوری گردشگری تندرست تصریح کرد: یک توریست بی آلایش غیردرمانی متوسط 840 دلار در کشورهزینه میکند اما یک توریست درمانی دربین 3000 تا 5000 دلار ارز آوری برای میهن دارد. دنیای اقتصاد: شرکتهایی هواپیمایی که تا پیش از همین به رجوع مسافرها تهیدست بوده تا از بیحرکتی خارج شوند و به به دست آوردن و عمل پیش از کرونا بازگردند، اما درحال حاضر که نبض سفرها بهدلیل واکسیناسیون سراسری منش افتاده و محدودیتهای مسافرت برداشته شده و مسافران هوایی بازگشتند؛ یک آسیب زیرپوستی که تاکنون شرکت ها متوجه آن نبودند، سرباز کرده و آن فقدان نیروی فعالیت حتمی است. پس از مراسم افتتاحیه همین پروژه کش و قوس در میان حامیان محفظه زیست و مدیران اجرایی گلستان شروع شد که در اولیه گام و اساسی پیگیری های تشکلهای گوشه و کنار زیست، مساحت طرح گردشگری در آشوراده از ۳۸۰ هکتار به ۳۸ هکتار کاهش یافت. مساحت تبریز ۲۳۷۴۵ km مربع بوده و مطابق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت آن برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هست که بیش از ۹۵ درصد آن شکاف هستند. آرش نورآقایی کارشناس گردشگری در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: آنچه به تیتر گردشگری در کشور‌ایران میشناسیم اکثر اوقات به زیرمجموعهای از تفریحات آبی که در دریا و گاه رودخانه یا تالاب انجام میگردد محدود شده است. وی گفت: تعلل در لایروبی نتورک های آبرسان تبعات ناگواری برای صدها هزار نفر از اهالی مستقر در پیرامون این زیستگاه آبی دارد. مدیر اداره گردشگری سالم وزارت بهداشت در ادامه اهمیت ابلاغ اینکه همهگیری ویروس کرونا آسیبهای متعددی در حوزه گردشگری سلامت به مرزو بوم وارد کرد، گفت: بطور کلی ۷۳ % افت در گردشگری سالم طی ۲ سال اخیر از شیوع کرونا در عالم حادثه زمین‌خورد و سهم کشورهای آسیایی که از قطب های گردشگری سالم هستند، ضرورت گردشگری عمده بوده است. مثال آن ها علیاصغر شالبافیان معاونت گردشگری که در سفری که به تازگی به استان بوشهر داشت در دیدار حیاتی محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر بر این نکته تاکید کرد که «با توجه به اینکه یک عدد از اصلیترین استعدادهای ذاتی بوشهر در بخش سواحل، بنادر، جزایر و بهطور تمام کرانههای خلیج عجم خلاصه میشود؛ ساماندهی ظرفیتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران مشتاق به این بخش، رونق جدی در بخش بسط گردشگری دریایی را رقم خواهد زد.» گفتههای این متولی گردشگری همین پرسش را مطرح می‌کند که غرض از گردشگری دریایی چیست و آیا همین زمینه از توریسم تنها فعالیتهایی را که مرتبط کلیدی آب میباشند شامل میشود؟ اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم گردشگری 724 بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
دونالد ترامپ می گوید ، آزمایش رودی جولیانی برای COVID-19 مثبت است