رتبه بندی تلویزیونی: “تاری سوپرمارکت” در برابر “فوتبال یکشنبه شب” به پایین ترین سطح خود سقوط کردرینگ ها شب گذشته از نظر رتبه بندی از سوپرمارکت رفت و برگشت خارج شدند ، زیرا نمایشگاه ABC به پایین ترین رتبه خود در این زمان سقوط کرد. احیای لسلی جونز یکشنبه شب در میان بزرگسالان 18-49 امتیاز 0.5 را کسب کرد که 38 درصد افت نسبت به قسمت قبلی است. 2.5 میلیون بیننده آن نیز کاهش یافته است […]


منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>