دریچه های چهار طرفه سقفی – تهویه نو

دریچه سقفی چهار طرفه در دو گونه “کلاف پهن و کلاف بدور گشوده “ در بازار موجود می باشد البته مشتریان می توانند ساخت همین نوع دریچه سقفی را در بعدها دلخواه حساس رنگ آیتم نظرشان (سفید، کرم ، استخوانی، قهوه ای، طوسی) به شرکت تهویه تازه توصیه دهند. در صورتیکه ساخت دریچه های سقفی چهار طرفه در ابعاد و رنگ دلخواه خویش را به شرکت تهویه تازه سفارش دهید، از خدمات کارگزاشتن این کمپانی نیز بهره مند خواهید شد. قیمت دریچه چهار طرفه به بعدها روزنه و میزان ورق مصرف شده و دستمزد ساخت، هزینه حمل و نقل آن بستگی دارد. این دريچه سقفی جهت جهت دهی هوا از یک تا چهار سمت حساس زاویه دهش هوا 180 سکو (معمولی) ویا 90 جايگاه (کنجی) در سیستم هوای رفت گزینه استفاده دریچه سقفی گرد مشبک قرار می گیرد. این روزنه ها برای دهش، رجوع و یا این که تخلیه هوای محفظه تهویه شده آیتم به کار گیری قرار می گیرد. همین دريچه سقفی جهت ساماندهی هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد به کارگیری قرار می گیرد که اغلب محل کارگزاری این روزنه بر بر روی سقف و دور از دیوار جانبی می باشد. به جهت کانالهایی که به صورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب هم روزنه سقفی از نحوه سقف کاذب بیرون می شوند از دریچههای سقفی آرمسترانگ به کار گیری می‌گردد که از اشکال سقفی یکطرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور مشبک و خورشیدی تشکیل میگردد. تفاوت روزنه سقفی چهار طرفه دور باز کلیدی روزنه سقفی چهار طرفه به دور پهن در فریم آن ها می باشد. روزنه های کلاف پهن حساس حصر ابعادی است چون بازشو سقف بایستی ۷ سانت از بعد ها پشت دریچه اکثر باشد و همچنین کانال متصل شونده به پشت روزنه می بایست ۲ سانت فراتر از تراز پایین سقف تمام شود لذا جهت از فی مابین بردن انحصار های فوق می توان از دریچه های سقفی کلاف به دور گشوده استفاده نمود. اما ناگفته نماند که انحصار ابعادی در تولید دریچه سقفی بدور پهن وجود دارد چرا که بازشو سقف بایستی 7 سانت از بعدها پشت روزنه عمده باشد. جهت نصب صحیح روزنه های کلاف پهن بازشو سقف می بایست 7 سانت از بعد ها پشت دریچه بخش اعظم باشد. دریچه های سقفی تولید این شرکت اهمیت رنگ پودری الکترواستاتیک پوشیده می شود. بطور کلی نصب دریچه سقفی چهار طرفه به همین رخ می باشد که مستقیم و یا این که بواسطه یک تبدیل بر روی یک بر روی دهانه کانال گرد مینشیند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار اکثر در مورد قیمت روزنه سقفی کولر آبی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

حتما بخوانید:
شادترین فصل: اوبری پلازا و دن لوی نمایش را می دزدند