دریچه بازدید داکت اسپلیت

تیم صنعتی رجائی(کاردو) اساسی 30سال سابقه براق ایجاد کننده اشکال دریچه مشاهده رشته کویل.دریچه تماشا پلاستیکی.دریچه تماشا داکت.دریچه تماشا تاسیسات.دریچه تماشا کناف .دریچه دسترسی.دریچه دسترسی حرفه کویل.دریچه دسترسی کناف.دریچه دسترسی حرفه کوئل.دریچه های دسترسی رشته کوئل.دریچه های دسترسی کناف. تیم صنعتی رجائی(کاردو) اهمیت 30سال سابقه براق تولید کننده گونه های دریچه مشاهده فن کویل. روزنه های دسترسی کناف. روزنه دسترسی کناف. روزنه دسترسی حرفه کوئل. روزنه های دسترسی حرفه کوئل. دارای توجه به ظاهرِ دکوراتیوِ روزنه مشاهده داکت اسپلیت چوبی، استفاده ازآن در تمام مناطق مملکت رواج دارد، البته به لحاظ ماهیتِ چوبیِ همین روزنه و مقاومتِ ان در برابرِ رطوبت و هوای شرجی،لذا بیشترین کاربردِ دریچه تماشا داکت اسپلیت چوبی در بخش ها شمالی و دریچه ذیل داکت اسپلیت جنوبیِ میهن است. این گونه روزنه داکت اسپلیت از عمومی ترین اشکال دریچه داکت اسپلیت می باشد.در این مدل هم جنس درب دریچه داکت اسپلیت و هم فرآورده قاب دریچه داکت اسپلیت از آلومینیوم است.جنس فریم دریچه داکت اسپلیت از پروفیل آلومینیومی اهمیت عرض ۳ و ۵ سانت می باشد.درجاهاییکه ساختار کلافِزیرکارِ دریچه داکت اسپلیت بصورت تماما استاندارد و گونیا و فارغ از نقص‌ باشد به طور عمومی از کلاف ۳ سانتی به جهت فریم روزنه داکت اسپلیت به کار گیری می شود که در این حالت به دریچه داکت اسپلیت ،دریچه داکت اسپلیت مهم قاب بی آلایش گفته می شود.دریچه داکت اسپلیت ساده لولایی اما چنانچه کلاف زیرکارِ روزنه داکت اسپلیت دچارناگونیایی یا مشکلاتی از این دست باشد برای پوشش همگی عیوب و ساخت ساختارِزیبا به جهت روزنه داکت اسپلیت ( روزنه بازدید فن کویل ) از قاب ۵ سانتی به جهت ایجاد روزنه داکت اسپلیت آلومینیومی معمولی لولایی استعمال می شود. استعمال می شود. طیف گسترده ای از طرح و رنگ و قابلیت و امکان ایجاد آن در بعد ها گزینه حیث مشتری از ویژگی های دریچه مشاهده چوبی می باشد. بعد ها چهار چوبه درب روزنه داکت اسپلیت بر مبنا بر اساس ابعاد داخلیِ فریم دریچه داکت اسپلیت استخراج می شود.البته اساسی توجه به لولایی بودنِ درب دریچه داکت اسپلیت می بایست ضخامت لولا از ابعاد داخلیِ فریم قلیل شود تا درب روزنه داکت اسپلیت در روزگار بازوبست به کناره های داخلی فریم گیر نکند. روزنه داکت اسپلیت از دو نصیب قاب و درب تشکیل شده است. درصورتیکه نیز که قرار باشد روزنه داکت اسپلیت بصورت پیچ از تو یا پیچ نهفته تعبیه گردد باید این جای پیچ ها در ساختار داخلیِ کادر دریچه داکت اسپلیت ایجاد شوند.لازم به ذکر هست همین جای پیچ ها می بایست در تراز ساخت قاب دریچه داکت اسپلیت و قبل از عملیات رنگ بر روی ساختار کادر دریچه داکت اسپلیت حک شود تا هیچگونه خط و خش یا آسیبی پس از رنگ به هیچ نقطه ی دریچه داکت اسپلیت وارد نیاید. برای فریم روزنه تماشا داکت اسپلیت ترکیبی از دو مدل فریمِ ۳ و ۵ سانتی به کار گیری می گردد. همچنین سطح ذیل کلاف می بایست حساس سطح سقف کاذب سطح باشد و در کل روزنه به دو صورت پیچ از رو و پیچ از داخل(مخفی) کارگزاری می شود که پیچ مخفی شکیل تر میباشد و در دریچه های لولایی به رخ پیچ از رو کارگزاشتن انجام می پذیرد. درب این دسته روزنه داکت اسپلیت بوسیله ی قفل های زیمنسی گشوده و بسته می شود.به همین منظور در حین ساخت درب دریچه داکت اسپلیت گل سقفی بایستی جای قفل ها را بر روی نقاط ویژه تولید کنیم تا آن گاه از رنگ کاریِ روزنه داکت اسپلیت بتوان قفل ها را روی درب کارگزاشتن نمود.

حتما بخوانید:
Don’t Be Fooled By Makeup Factory China