این به این معناست که محدوده ولتاژ قابل قبول ورودی (بدون نیاز به عملکرد اینورتر) افزایش می یابد. کلمه Uninterruptible Power Supply همان منشاء تغذیه سوای وقفه می باشد که مخفف آن UPS می باشد امروز یو پی اس یکی از از تجهیزات مضاعف اصلی در سیستم های مخابراتی الکترونیکی و غیره می باشد . متخصصین ما اصلی داشتن سوابق ای چندین ساله در دستور تعمیر می توانند به پشتیبانی و تعمیر دستگاه های یو پی ای و استابلایزر شما بپردازند. حتمی به ذکر می باشد مقدار توان شبکه برق محل کارگزاری یو پی اس نیز علتی تعیین کننده خواهد بود بطور نمونه در شبکه الکتریسیته سه فاز اهمیت جریان حداکثر ۵۰۰ آمپر استعمال از یو پی اس اهمیت قدرت ۲۰kva بر بر روی یک فاز خیلی به چشم نخواهد آمد و تفاوت چندانی دربین دو مدل یو پی اس تک به تک و سه به تک نخواهد بود. همچنین به همین موضوع نیز دقت شود که بعضی از یو پی اس ها کلیه باتری ها را به جهت اتصال به آن ها نمی پذیرند که سازنده آنان غالبا گونه باتری قابل اتصال به آنها را ذکر می کند. واجب به ذکر میباشد که اکثر بارها به نحو مناسب و بی آنکه متحمل اثرات مضری شوند همین زمانه را پشت سر می گذارند و اساسی عادی شدن وضع و اوضاع الکتریسیته شهر توشه مجددا به مسیر Bypass منتقل می شود. همین مدل یو پی اس شامل دستگاه هایی می شود که در آن‌ها عملکرد شده حیاتی اضافه کردن سیستم تهیه و تنظیم ولتاژ در مسیر By passعملکرد بهتری نسبت به سری Off – line ارائه شود . دوم از یو پی اس هایی استفاده نماییم که بتواند تغییرات فرکانس در ژنراتور را قبول کند . شبیه مدلهای Off – Line یو پی اس دسته Line- Interactive بار خویش را از نحوه مسیر Bypassتغذیه می نماید و براثر هر رخداد ای که باعث قطع برق شهر شود آن رابه اینورتر انتقال می دهد. در بخشهای باتری شارژر و مدار اینورتر نیز اساسی سیستم Off – Line شبیه هست البته به خاطر طولانی تر شدن مدار تهیه ولتاژ در مسیر By pass توشه کمتر به اینورتر انتقال می یابد. در صورتی که در محیطی اساسی رطوبت بالا هستید، خوب تر میباشد آن را از سطح مین نیز اندکی فاصله دهید. اگر چه در بسیاری از مدلهای همین یو پی اس در مسیر Bypass خویش تا حدودی از ارتقا شدید و ناگهانی ولتاژ ( spike) جلوگیری می کنند و فیلتر های RF فرکانس رادیویی در مسیر Bypass آنها وجود دارد. در وضعیت معمولی شارژر باتری به طور مداوم عمل می نماید تا باتری ها را به طور کامل یو پی اس هوگون مهیا نگهدارد . اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه یو پی اس قابل حمل لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر