خرید اسید فرمیک با بهترین قیمت سال 1400 به همراه اسید فرمیک چیست

اسید فرمیک یا این که به اصطلاح جوهر مورچه که روغن مورچه هم به آن گفته میشود، یک مایع فارغ از رنگ میباشد و در دمای اتاق کلیدی بوی تند و زننده میباشد. در رنگ آمیزی الیاف طبیعی و مصنوعی همچون پشم و نایلون. از حیث تجاری در محلول هایی دارای غلظت های گوناگون در میان 85 تا 99 % وزنی وجود دارد. همین ماده یک ماده شیمیایی ناخوشایند میباشد که در بعضی از مدل های مورچه وجود داراست – سم پاشیده شده و در ترشحات تولید شده از بعضا گزنه ها. فرمول شیمیایی این اسید HCOOH است و حساس نامهای هیدروژن کربوکسیلیک اسید و متانوئیک اسید هم شناخته میشود. محلول آبی آمیدهای آلی باید حساس دقت حساس سدیم هیدروژن کربنات یا این که سدیم هیدروکسید خنثی شود. خنثی نمودن محلول قلیایی در هنگام شستشوی پارچه. ممکن است بتوان اذعان داشت که اصلیترین خاصیت اسید فرمیک، ویژگی تنظیم کننده میزان PH در زمان خنثی سازی گوشه و کنار قلیایی هست و لبریز رنگترین و رایجترین نقش آن در صنعت، سنتز مواد شیمیایی به حساب میآید. یک عدد دیگر از شیوه های تولید اسید فرمیک، هیدرولیز نمک فرمات در محیط اسیدی است. بعضی از کیمیاگران و درختان شناسان می دانستند که تپه های مورچه از اوایل قرن پانزدهم بخار اسیدی می دهند. اسید فرمیک در نیش بعضا از مورچهها و زنبورها وجود داراست به صورتی که در ابتدا این اسید از مورچه های یگانه که غلظت بالایی سم را در زهر خویش دارا‌هستند ، گرفته اسید فرمیک گرید صنعتی شده می باشد . دانشمندان بر این باورند که اسید فرمیک در صورت گیری حیات بر بر روی کره زمین نقش داشته است و همین ماده در سال ۱۹۷۰ او‌لین بار در فضای در میان سیاره ای یافت شد و در شهاب سنگ ها هم وجود دارد. و به این علت از همان سالها به اسید فرمیک ( Formica ) که در زبان لاتین به معنای مورچه قیمت اسید فرمیک ایرانی میباشد شهرت یافت. سازمان خوراک و داروی آمریکا مقدار مجاز، بخار همین اسید در هوای محیط فعالیت را ۵ppm اعلام کردهاست. این واکنش در فاز مایع در دمای جايگاه سانتیگراد و فشار 40atm انجام میشود. اساس مزدوج اسید فرمیک، فرمات، نیز به طور گسترده در طبیعت وجود دارد. اسید فرمیک، بی آلایش ترین اسید آلی از خانواده کربوکسیلیک اسید است. بقیه کاربردها شامل رنگرزی پارچه، مواد افزودنی غذایی، لاستیک طبیعی، مایعات حفاری و فرآیندهای شیمیایی متعدد است.

حتما بخوانید:
ده چیزی که درباره زمین نمی دانید