جریکا دانکن ، آدرانا دیاز برای میزبانی اخبار آخر هفته CBS


خبرنگاران ملی جریکا دانکن و آدریانا دیاز نقش مجریان CBS Weekend News را بر عهده خواهند داشت ، ViacomCBS روز جمعه گفت.

دیاز پخش روز شنبه را از شیکاگو و دانکن برنامه روز یکشنبه را از نیویورک اجرا می کنند.

باز هم هست….
منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>