[ad_1]

خبرنگاران ملی جریکا دانکن و آدریانا دیاز نقش مجریان CBS Weekend News را بر عهده خواهند داشت ، ViacomCBS روز جمعه گفت.

دیاز پخش روز شنبه را از شیکاگو و دانکن برنامه روز یکشنبه را از نیویورک اجرا می کنند.

باز هم هست….[ad_2]

منبع: yad-khabar.ir

ایندکسر