تدریس شیمی به زبان انگلیسی

آموزش ها حتمی است به بهترین و موثرترین طریق ارائه شود تا دانش آموزان بیشترین بهره را از آن بگیرند. لذا یک فضای مناسب به جهت کار و فعالیت مشترک تولید می گردد.- زمانی که استاد معلوم نماید دانش آموزان چه چیزهایی را می بایست یاد بگیرند آنان بهتر فرا می گیرند. توجه داشته باشید شما فقط کسی نیستید که قرار می باشد علم آموزان از شما مطالب را یاد بگیرند. بنابراین یادگیری مثل رئوس یک مثلث میباشد که صرفا یک عدد از آنها شما هستید. آنها می توانند نیز از خودشان و نیز از هم شاگردی های خویش مطالب را بیاموزند. ولی به شکل متوسط می توان گفت در خرداد 97 ارزش میانگین همین کلاس ها 60000 تا 70000 تومان است. این شیوه توان دانش آموزان را در یادگیری ارتقاء می دهد.- مطالب مهم و نکات ضروری در درس به طور واضح و پر‌نور ابلاغ نمایید. درس شیمی یازدهم ، از دروس زیاد حیاتی پایهی یازدهم است. پس سعی کنید به جهت یادگیری خوب تر اهمیت مثال ها و تمرین های اضافه معنی کاملی را به دانش آموزان انتقال دهید، ولی تکرار مسئله باید به شیوه ای باشد که باعث خستگی علم آموزان نشود و یک معلم باتجربه یک مطلب اساسی را در عین حالا که یک سری توشه تکرار می کند البته هر بار به روش ای مطلب را بیان می نماید که برای شنونده جالب باشد.- تعادل در تدریس را رعایت کنید. هنگامی که مدرس وضعیت کنونی و مقصد را دقیقا به جهت فراگیران تشریح نماید، قدرت یادگیری آن‌ها ارتقا می یابد، لذا در آغاز هر مبحث خوبتر است هدف ها و نکات مهم ذکر شود. مطمئنا همگی اساتید و مدرسین لهجه انگلیسی اصلی یک ارزش مشخص و معلوم تدریس نمی نمایند و هر معلم حساس دقت به رزومه کاری، سوابق تدریس و سایر پارامترهایی که خودش در لحاظ دارد قیمتی را برای کلاس ها در حیث می گیرد. در برهه زمانی دانش آموزی، هنگامی که معلمان درس می دادند گاهی می پرسیدم همین درسی که به ما می دهید چه فایده ای داراست و پاسخی که می شنیدم همین بود که باید یاد بگیری و آزمون بدهی تا تدریس خصوصی شیمی در مازندران قبول شوی.

حتما بخوانید:
32 مانتو با الهام از کمد لباس نیکول کیدمن در "The Undoing"