“این یک مکان بسیار خاص است”: مقامات داخلی CAA در مورد درام صنعتی ، تأثیر TPG و پیوندهای متصل صحبت می کنندچه چیزی CAA را یادداشت می کند؟ نمایندگان برتر چگونه شرایط معاملات را می بینند؟ عمق زخم های نبرد WGA چقدر است؟ داشتن سرمایه خصوصی در خانه در دهه گذشته به چه معناست؟ نه نفر از مدیران و مدیران ارشد CAA و مدیر عامل شرکت مادر TPG به روی Variety برای آنها باز شدند […]


منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>