ایتالیا “نوتورنو” جانفرانکو روزی را به عنوان اسکار انتخاب می کند


ایتالیا مستند “Notturno” جانفرانکو روزی را به عنوان نامزد اسکار خود در گروه فیلم های سینمایی بین المللی انتخاب کرده است.

“نوتورنو” که از جشنواره فیلم ونیز آغاز شد و از آن زمان در بسیاری از جشنواره های بین المللی دیگر از جمله تورنتو و نیویورک بازی کرده است ، توسط کمیته ای که توسط انجمن فیلم ایتالیا ANICA دعوت شده بود ، از میان 25 عنوان انتخاب شد.

باز هم هست.
منبع: yad-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>