آشنایی با پرشر سوئیچ – هواسازان نیک تدبیر اصفهان

سری PSP100 ایندومارت،در فرایندهایی که مستلزم خنک نمودن هوا، آب، روغن و یا فلورید هیدروژن می اهمیت شند مورد به کار گیری قرار می گیرند. آن ها می توانند کاملا مکانیکی باشند و از تکنولوژی هایی نظیر پیستون یا تغییر‌و تحول رخ دیافراگم استفاده کنند. همین دیافراگم یا پیستون زمان وارد شدن فشار به آن تغییر‌و تحول صورت دیتا یا جابهجا میشود. نکته حساس : از آنجایی که بخش های داخلی پرشر سوئیچ به صورت مستقیم اهمیت سیال در رابطه هستند، بایستی نیز از حیث بضاعت و توان و هم ارتفاع عمر نسبت به سیستمی که باطن آن قرار می گیرند، پیش از خرید فرآورده گزینه آنالیز قرار گیرند. هم چنین می توانند از نصفه رسانا یا بقیه تکنولوژی های سنسور الکتریکی در ترکیب کلیدی بقیه قطعات الکترونیکی، خروجی سوئیچ پرشر سوئیچ صنعتی کننده ایجاد کنند. پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار، سوئیچ در اختیار گرفتن فشار می باشد و به جهت تنطیم فشار مخازن یا جلوگیری از ارتقا فشار در گوشه و کنار های تحت فشار در صنعت کاربرد دارند.پرشر سوئیج یا این که کنترلر فشار اصلی یک کنتاکت الکتریکی می باشد و اهمیت رسیدن فشار به میزان انتخاب شده، کنتاکت فعال می شود و یک سیگنال الکتریکی ارسال می شود و سوئیچ انقطاع می گردد، همینطور ممکن است سوئیچ های فشار به مدل ای طراحی شوند که در شکل افزایش و یا این که کمتر فشار سیستم را قطع و یا این که وصل کنند. در سوئیچ Normally Close سوئیچ در حالت بسته میباشد تا هنگامی که فشار از میزان گزینش شده ارتقا یابد، در همین حالت سوئیچ خیلی سریع گشوده می شود و تا هنگامی که فشار کاهش یابد در این وضعیت باقی می ماند. اعتنا نسبی و طول قدمت کلیدها را ارتقا می دهد. این گونه پرشر سوئیچ فشار نسبی میان دو نقطه را میزان گیری می کنند. فشار سیال گزینه حیث با یک فشار مرجع صفر مطلق (خلاء مطلق) در یک گوشه و کنار آب بند مرجع، مقایسه می شود. فنر در رنج های متفاوتی برای فشارهای قلیل یا تهیه می شود.بسته به رنج انتخابی این فنر باز و یا فشرده می شود.بسته به جور سیال یا گازی که اساسی دیافراگم تماس پیدا می نماید دیافراگم گونه های متفاوتی داراست مانند: فیبری، پلاستیکی، فلزی و.. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان عمده در گزینه پرشر سوئیچ فن پکیج لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

حتما بخوانید:
عوارض جراحی ژنیکوماستی نادر است